Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Zlaté struny citary
Zmluva č. 73/2023/GOSGa
150,00 € Hordósy Tibor Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2023
Zlaté struny citary
Zmluva č. 72/2023/GOSGa
300,00 € Moraveková Iveta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2023
Zlaté struny citary
Zmluva č. 71/2023/GOSGa
250,00 € Vígh Alexander Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2023
Muzika, hraj ...
Zmluva č. 67/2023/GOSGa
200,00 € Axmann Dezider, Mgr.art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2023
Muzika, hraj ...
Zmluva č. 68/2023/GOSGa
100,00 € Červeňanský Boris, DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2023
Muzika, hraj ...
Zmluva č. 69/2023/GOSGa
100,00 € Takáčová Mária, Mgr. DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
28. Jún 2023
KRONIKA 2023
Zmluva č. 64/2023/GOSGa
200,00 € Lukáč Martin, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
28. Jún 2023
Krásy našej prírody
Zmluva č. 65/2023/GOSGa
70,00 € Kamenská Mariana, PaedDr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Jún 2023
Stretnutie vo farbách
Zmluva č. 62/2023/GOSGa
200,00 € Babka Peter, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Jún 2023
Stretnutie vo farbách
Zmluva č. 63/2023/GOSGa
200,00 € Lenická Iveta, PhDr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
13. Jún 2023
CINEAMA 2023
Zmluva č. 60/2023/GOSGa
850,00 € Trnavské osvetové stredisko Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
13. Jún 2023
Zlaté struny citary
Zmluva č. 61/2023/GOSGa
200,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
12. Jún 2023
Stretnutie vo farbách
Zmluva č. 57/2023/GOSGa
150,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
12. Jún 2023
KRONIKA 2023
Zmluva č. 58/2023/GOSGa
200,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
12. Jún 2023
Muzika, hraj ....
Zmluva č. 59/2023/GOSGa
150,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov
Zmluva č. 53/2023/GOSGa
200,00 € Mestské kultúrne stredisko v Galante Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. Jún 2023
Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 54/2023/GOSGa
400,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. Jún 2023
Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 55/2023/GOSGa
100,00 € Toporcerová Dáša Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. Jún 2023
Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 56/2023/GOSGa
100,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
5. Jún 2023
Zmluva č.2871/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z Mesta Galanta ( Prezentácia rómskej kultúry v meste Galanta )
Zmluva č. 52/2023/GOSGa
500,00 € Mesto Galanta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1