Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dodatok k mandátnej zmluve
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2021/GOSGa)
0,00 € Jarošová Lucia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
15. Február 2024
"Čo vieš o hviezdach"
Zmluva č. 11/2024/GOSGa
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
15. Február 2024
"Vesmír očami detí"
Zmluva č. 12/2024/GOSGa
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
15. Február 2024
"Prevencia vybraných sociálno-patologických javov"
Zmluva č. 13/2024/GOSGa
0,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
14. Február 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 8/2024/GOSGa
150,00 € Augustovič Peter, akad. mal. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
14. Február 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 9/2024/GOSGa
100,00 € Lenická Iveta, PhDr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
14. Február 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 10/2024/GOSGa
100,00 € Babka Peter, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
9. Február 2024
Pochovávanie basy
Zmluva č. 7/2024/GOSGa
200,00 € Búranová Elena Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
1. Február 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 6/2024/GOSGa
200,00 € Danko Jaroslav, Ing. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
31. Január 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 5/2024/GOSGa
150,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Január 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 1/2024/GOSGa
150,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Január 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 2/2024/GOSGa
100,00 € Lenická Iveta, PhDr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Január 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 3/2024/GOSGa
50,00 € Ďuríček Bohuš Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Január 2024
Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 4/2024/GOSGa
50,00 € Kohút Pavel Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. December 2023
"Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov"
Zmluva č. 156/2023/GOSGa
100,00 € Takáčová Mária, Mgr. DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. December 2023
"Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov"
Zmluva č. 155/2023/GOSGa
150,00 € Kollátová Ivona Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-410-01613 ( Kultúra nás spája )
Zmluva č. 153/2023/GOSGa
3 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-01547 ( Romafest )
Zmluva č. 154/2023/GOSGa
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
4. December 2023
"Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov"
Zmluva č. 152/2023/GOSGa
150,00 € Žitvová Mária Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
30. November 2023
"Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov"
Zmluva č. 151/2023/GOSGa
100,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1