Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - Dary a granty
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 9/2014/GOSGa)
0,00 € Śtátna pokladnica Galantské osvetové stredisko Galanta, Bratislavská 1458/71
3. Jún 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a. s.
Zmluva č. 27/2022/GOSGa
0,00 € Štátna pokladnica Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
3. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - SF
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 8/2014/GOSGa)
0,00 € Śtátna pokladnica Galantské osvetové stredisko Galanta, Bratislavská 1458/71
26. September 2022
"Prečo som na svete rád/rada"
Zmluva č. 68/2022/GOSGa
0,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00584
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 77/2022/GOSGa)
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00583
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 76/2022/GOSGa)
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. September 2023
Zmluva o výpožičke HS č.310/2023
Zmluva č. 114/2023/GOSGa
0,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
15. Február 2024
"Prevencia vybraných sociálno-patologických javov"
Zmluva č. 13/2024/GOSGa
0,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Február 2024
Dodatok k mandátnej zmluve
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2021/GOSGa)
0,00 € Jarošová Lucia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
12. Október 2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 73/2022/GOSGa
3,60 € Trnavský samosprávny kraj Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
21. Máj 2024
Proti škodlivým závislostiam bez hraníc
Zmluva č. 69/2024/GOSGa
30,00 € Hollósi Dezider Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Apríl 2022
Muzika, hraj
Zmluva č. 16/2022/GOSGa
50,00 € Szőkeová Mária, DiS.art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Jún 2022
Stretnutie vo farbách
Zmluva č. 32/2022/GOSGa
50,00 € Keppert Jozef Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2022
Kontakt 2022
Zmluva č. 38/2022/GOSGa
50,00 € Papp Juraj Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2022
Kontakt 2022
Zmluva č. 39/2022/GOSGa
50,00 € Énekes Pavol Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Jún 2022
Jubilujúca Galanta
Zmluva č. 43/2022/GOSGa
50,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
10. November 2022
Kultúra bez bariér
Zmluva č. 84/2022/GOSGa
50,00 € Dumann Viliam Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
10. November 2022
Kultúra bez bariér
Zmluva č. 85/2022/GOSGa
50,00 € Baracskay Réka Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
30. Január 2023
Výtvarné spektrum 2023
Zmluva č. 5/2023/GOSGa
50,00 € Ďuríček Bohuš Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
30. Január 2023
Výtvarné spektrum 2023
Zmluva č. 6/2023/GOSGa
50,00 € Kohút Pavel Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1