Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci HS: 2100/006/219/08S
Zmluva č. 42/2024/GOSGa
19 047,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. HS: 2100/006/219/08S
Zmluva č. 19/2023/GOSGa
9 550,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Apríl 2022
Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne
Zmluva č. 12/2022/GOSGa
4 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-00818 ( Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne )
Zmluva č. 9/2023/GOSGa
4 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-00386 ( TŽK )
Zmluva č. 86/2023/GOSGa
4 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
11. Marec 2024
Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne
Zmluva č. 14/2024/GOSGa
4 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK
Zmluva č. 14/2022/GOSGa
3 260,71 € Vlastivedné múzeum Galanta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00584 - ROMAFEST
Zmluva č. 77/2022/GOSGa
3 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-410-01613 ( Kultúra nás spája )
Zmluva č. 153/2023/GOSGa
3 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
14. Marec 2023
Zlaté struny citary - Festival citarovej hudby
Zmluva č. 12/2023/GOSGa
2 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
8. August 2023
Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov
Zmluva č. 84/2023/GOSGa
2 300,00 € Ministerstvo kultúry SR Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00583 - Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 76/2022/GOSGa
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-01547 ( Romafest )
Zmluva č. 154/2023/GOSGa
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
28. Marec 2024
Zmluva č. 24-442-01725- DIGITFOTO GALANTA
Zmluva č. 44/2024/GOSGa
2 000,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
25. Apríl 2024
Belopotockého Mikuláš 2024
Zmluva č. 60/2024/GOSGa
1 669,00 € Malokarpatské Osvetové Stredisko Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
16. Máj 2023
Zmluva č. 4756/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Galanta ( Aktívne starnutie )
Zmluva č. 38/2023/GOSGa
1 600,00 € Mesto Galanta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
23. Máj 2024
Aktívne starnutie
Zmluva č. 74/2024/GOSGa
1 600,00 € Mesto Galanta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Apríl 2022
KONTAKT 2022
Zmluva č. 11/2022/GOSGa
1 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí fiannčných prostriedkov č. 22-442-01795 ( Digitfoto Galanta )
Zmluva č. 13/2022/GOSGa
1 500,00 € Fond na podporu umenia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. Júl 2022
Zdravý život - zdravotná osveta
Zmluva č. 53/2022/GOSGa
1 500,00 € Mesto Galanta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1