Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 110/2023/GOSGa
450,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 111/2023/GOSGa
50,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante - Čaro slova
Zmluva č. 105/2023/GOSGa
100,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante - Čaro slova
Zmluva č. 106/2023/GOSGa
350,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante - Čaro slova
Zmluva č. 107/2023/GOSGa
100,00 € Popluhárová Ivana, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante - Čaro slova
Zmluva č. 108/2023/GOSGa
100,00 € Partelová Margaréta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Krajský festival umeleckého prednesu žien v Galante - Čaro slova
Zmluva č. 109/2023/GOSGa
150,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. September 2023
Tvorivé inšpirácie
Zmluva č. 104/2023/GOSGa
200,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
18. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 102/2023/GOSGa
300,00 € Pokreis Hildegarda, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
18. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 103/2023/GOSGa
600,00 € Lazár Michal, DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
11. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 100/2023/GOSGa
100,00 € Shilo Esther Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
11. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 101/2023/GOSGa
450,00 € Sarkisian Karine Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
11. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 99/2023/GOSGa
250,00 € Füleová Lea Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 93/2023/GOSGa
350,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 95/2023/GOSGa
400,00 € Axmann Dezider, Mgr.art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 96/2023/GOSGa
100,00 € Hollósi Dezider Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 97/2023/GOSGa
150,00 € Bangová Jadranka Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 98/2023/GOSGa
100,00 € Slezáková Erika, Mgr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" -tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 92/2023/GOSGa
100,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. September 2023
"ROMAFEST" - tradičný festival rómskej kultúry
Zmluva č. 94/2023/GOSGa
400,00 € Bango Drahoš Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1