Centrálny register zmlúv

Galantské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Kultúra bez bariér
Zmluva č. 135/2023/GOSGa
200,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. November 2023
Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov
Zmluva č. 128/2023/GOSGa
200,00 € Mihaliková Miriam Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
7. November 2023
Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov
Zmluva č. 129/2023/GOSGa
200,00 € Godovič Ivan Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
24. Október 2023
Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov
Zmluva č. 126/2023/GOSGa
150,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
24. Október 2023
Aktívne starnutie - vzdelávanie a tvorivá činnosť seniorov
Zmluva č. 127/2023/GOSGa
300,00 € Slezák Ivan Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 118/2023/GOSGa
150,00 € Pastvová Viera Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 122/2023/GOSGa
50,00 € Poláková Jozefína Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 119/2023/GOSGa
100,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 120/2023/GOSGa
100,00 € Bango Vladimír Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 121/2023/GOSGa
50,00 € Partelová Margaréta Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 123/2023/GOSGa
50,00 € Vančová Elena Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 124/2023/GOSGa
50,00 € Kumprechtová Alena, PaedDr. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 125/2023/GOSGa
50,00 € Felsőová Terézia Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 116/2023/GOSGa
150,00 € Tuška Michal Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
19. Október 2023
Čaro slova
Zmluva č. 117/2023/GOSGa
150,00 € Füleová Lea Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
9. Október 2023
Tvorivé inšpirácie
Zmluva č. 115/2023/GOSGa
200,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
29. September 2023
Zmluva o výpožičke HS č.310/2023
Zmluva č. 114/2023/GOSGa
0,00 € Národné osvetové centrum Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 112/2023/GOSGa
300,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
27. September 2023
Týždeň židovskej kultúry
Zmluva č. 113/2023/GOSGa
800,00 € Axmann Dezider, Mgr.art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
20. September 2023
Prezentácia židovskej kultúry v meste Galanta
Zmluva č. 110/2023/GOSGa
450,00 € Farkaš Imrich Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1