Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní služieb
Zmluva č. 15/2023/ZKSen
75,00 € Čulenová Nicol Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03939
Zmluva č. 14/2023/ZKSen
9 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
14. Júl 2023
Zmluva č. 35/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
Zmluva č. 13/2023/ZKSen
250,00 € Mesto Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Jún 2023
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Zmluva č. 12/2023/ZKSen
6 030,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
8. Jún 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 1/2023/ZKSen)
0,00 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Máj 2023
Zmluva číslo 98/2023 o podnájme nebytových priestorov
Zmluva č. 11/2023/ZKSen
50,00 € Mestské kultúrne stredisko Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovaru
Zmluva č. 10/2023/ZKSen
53 988,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
9. Máj 2023
Zmluva č. 83/2023 o podnájme nebytových priestorov
Zmluva č. 9/2023/ZKSen
50,00 € Mestské kultúrne stredisko Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01469
Zmluva č. 7/2023/ZKSen
3 400,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01465
Zmluva č. 8/2023/ZKSen
2 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
4. Apríl 2023
Rámcová smlouva o spolupráci č. 551/2023
Zmluva č. 5/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
4. Apríl 2023
Smlouva o zpracování osobních údajú
Zmluva č. 6/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2022/ZKSen)
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi
Zmluva č. 4/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky
Zmluva č. 3/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01943
Zmluva č. 2/2023/ZKSen
10 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
13. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu č. P0472/2022
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 27/2022/ZKSen)
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SÚ-16/2022
Zmluva č. 15/2022/ZKSen
37 769,80 € HÍLEK a spol., a.s. Záhorská knižnica
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1