Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
ZMLUVA č. 1/2022 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva č. 20/2022/ZKSen
450,00 € Rumanovský Matej, Mgr. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. November 2022
Zmluva o bežnom účte č 7000681573/8180
Zmluva č. 19/2022/ZKSen
0,00 € Štátna pokladnica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Október 2022
Darovacia zmluva č. 28291/2022
Zmluva č. 17/2022/ZKSen
1 300,00 € Nadácia Pontis Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Október 2022
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201
Zmluva č. 18/2022/ZKSen
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
22. September 2022
Zmluva č. 45/2022 o poskytunutí dotácie z rozpočtu mesta
Zmluva č. 16/2022/ZKSen
400,00 € Mesto Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. August 2022
Zmluva o poskytunutí finančných prostriedkov č. 22-514-04798
Zmluva č. 14/2022/ZKSen
7 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej 18. 1. 2022
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 2/2022/ZKSen)
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
15. Jún 2022
Zmláuva č. 18/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v zmysle zákona a Všeobecne záväzného nariadenia
Zmluva č. 13/2022/ZKSen
200,00 € Mesto Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č 2022/208
Zmluva č. 12/2022/ZKSen
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02170
Zmluva č. 10/2022/ZKSen
3 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. Máj 2022
Zmluva o dielo Mural
Zmluva č. 11/2022/ZKSen
4 890,00 € CREA-EDU o.z. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo "Osobný výťah"
Zmluva č. 9/2022/ZKSen
44 394,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 Cloud č. 2022/113
Zmluva č. 8/2022/ZKSen
624,00 € Solitea Slovensko, a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 22-513-0733
Zmluva č. 6/2022/ZKSen
1 500,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01580
Zmluva č. 7/2022/ZKSen
2 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1