Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
Zmluva č. 25/2022/ZKSen
61 551,42 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 25/2022/ZKSen)
55 379,39 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovaru
Zmluva č. 10/2023/ZKSen
53 988,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo "Osobný výťah"
Zmluva č. 9/2022/ZKSen
44 394,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SÚ-16/2022
Zmluva č. 15/2022/ZKSen
37 769,80 € HÍLEK a spol., a.s. Záhorská knižnica
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01943
Zmluva č. 2/2023/ZKSen
10 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03939
Zmluva č. 14/2023/ZKSen
9 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. August 2022
Zmluva o poskytunutí finančných prostriedkov č. 22-514-04798
Zmluva č. 14/2022/ZKSen
7 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Jún 2023
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Zmluva č. 12/2023/ZKSen
6 030,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. Máj 2022
Zmluva o dielo Mural
Zmluva č. 11/2022/ZKSen
4 890,00 € CREA-EDU o.z. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Január 2023
Zmluva o zabezpečení činností technickej správy budov
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2020/ZKSen)
3 456,00 € Veolia Energia Slovensko, a. s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01469
Zmluva č. 7/2023/ZKSen
3 400,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02170
Zmluva č. 10/2022/ZKSen
3 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01580
Zmluva č. 7/2022/ZKSen
2 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01465
Zmluva č. 8/2023/ZKSen
2 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01523
Zmluva č. 9/2024/ZKSen
1 900,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 22-513-0733
Zmluva č. 6/2022/ZKSen
1 500,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1