Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č 2022/208
Zmluva č. 12/2022/ZKSen
0,00 € Solitea Slovensko, a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej 18. 1. 2022
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 2/2022/ZKSen)
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Október 2022
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201
Zmluva č. 18/2022/ZKSen
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
2. November 2022
Zmluva o bežnom účte č 7000681573/8180
Zmluva č. 19/2022/ZKSen
0,00 € Štátna pokladnica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
18. November 2022
Zmluva o službe
Zmluva č. 21/2022/ZKSen
0,00 € Lindström, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 5/2014/ZKSen)
0,00 € Slovenská národná knižnica Martin Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28
5. December 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
Zmluva č. 22/2022/ZKSen
0,00 € Štátna pokladnica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
21. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 23/2022/ZKSen
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Kolektívna zmluva Záhorskej knižnice v Senici na rok 2023
Zmluva č. 24/2022/ZKSen
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc SR Základná organizácia pri Záhorskej knižnici Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Darovacia zmluva - publikácia Prvý krok k vlastnému výskumu:metodológia, graf a číslo
Zmluva č. 26/2022/ZKSen
0,00 € Vavrek Roman Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Zmluva o dodávke plynu č. P0472/2022
Zmluva č. 27/2022/ZKSen
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny č 1321/2022
Zmluva č. 28/2022/ZKSen
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2022/ZKSen)
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
13. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu č. P0472/2022
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 27/2022/ZKSen)
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi
Zmluva č. 4/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky
Zmluva č. 3/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
4. Apríl 2023
Rámcová smlouva o spolupráci č. 551/2023
Zmluva č. 5/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
4. Apríl 2023
Smlouva o zpracování osobních údajú
Zmluva č. 6/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
8. Jún 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 1/2023/ZKSen)
0,00 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice
Zmluva č. 17/2023/ZKSen
0,00 € Obec Petrova Ves Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1