Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Smlouva o zpracování osobních údajú
Zmluva č. 6/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení M9201
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2022/ZKSen)
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi
Zmluva č. 4/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Servisná zmluva o správe hardvéru, softvéru, kamerového systému, siete a web stránky
Zmluva č. 3/2023/ZKSen
0,00 € ATIS - Ing. Peter Švec Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01943
Zmluva č. 2/2023/ZKSen
10 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
13. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu č. P0472/2022
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 27/2022/ZKSen)
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
6. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SÚ-16/2022
Zmluva č. 15/2022/ZKSen
37 769,80 € HÍLEK a spol., a.s. Záhorská knižnica
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Zmluva č. 1/2023/ZKSen
2 133,10 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Január 2023
Zmluva o zabezpečení činností technickej správy budov
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2020/ZKSen)
3 456,00 € Veolia Energia Slovensko, a. s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Zmluva o dodávke plynu č. P0472/2022
Zmluva č. 27/2022/ZKSen
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
Zmluva č. 25/2022/ZKSen
61 551,42 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Kolektívna zmluva Záhorskej knižnice v Senici na rok 2023
Zmluva č. 24/2022/ZKSen
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc SR Základná organizácia pri Záhorskej knižnici Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Darovacia zmluva - publikácia Prvý krok k vlastnému výskumu:metodológia, graf a číslo
Zmluva č. 26/2022/ZKSen
0,00 € Vavrek Roman Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
29. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny č 1321/2022
Zmluva č. 28/2022/ZKSen
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
21. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmluva č. 23/2022/ZKSen
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
5. December 2022
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou a.s.
Zmluva č. 22/2022/ZKSen
0,00 € Štátna pokladnica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 5/2014/ZKSen)
0,00 € Slovenská národná knižnica Martin Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28
18. November 2022
Zmluva o službe
Zmluva č. 21/2022/ZKSen
0,00 € Lindström, s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1