Centrálny register zmlúv

Záhorská knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2023
ZMLUVA č. 3/2023 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva č. 22/2023/ZKSen
450,00 € Sajkala Dominika Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
ZMLUVA č. 4/2023 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva č. 23/2023/ZKSen
450,00 € Jurišová Alexandra, Mgr. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice
Zmluva č. 17/2023/ZKSen
0,00 € Obec Petrova Ves Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice
Zmluva č. 18/2023/ZKSen
0,00 € Obec Rovensko Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice
Zmluva č. 19/2023/ZKSen
0,00 € Obec Dojč Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh Putovnej knižnice
Zmluva č. 20/2023/ZKSen
0,00 € Obec Unín Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
11. November 2023
ZMLUVA č. 2/2023 o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva č. 21/2023/ZKSen
450,00 € Domorák Daniel Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Október 2023
Zmluva č. 71/2023
Zmluva č. 16/2023/ZKSen
200,00 € Mesto Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. MK-32/2022/SOIROPPO3-302071BNN2
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 25/2022/ZKSen)
55 379,39 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
28. September 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytovaní služieb
Zmluva č. 15/2023/ZKSen
75,00 € Čulenová Nicol Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03939
Zmluva č. 14/2023/ZKSen
9 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
14. Júl 2023
Zmluva č. 35/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
Zmluva č. 13/2023/ZKSen
250,00 € Mesto Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
30. Jún 2023
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Zmluva č. 12/2023/ZKSen
6 030,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
8. Jún 2023
Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov a refundácii nákladov za dodávku energií
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 1/2023/ZKSen)
0,00 € Základná umelecká škola Senica Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
31. Máj 2023
Zmluva číslo 98/2023 o podnájme nebytových priestorov
Zmluva č. 11/2023/ZKSen
50,00 € Mestské kultúrne stredisko Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
26. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovaru
Zmluva č. 10/2023/ZKSen
53 988,00 € SVOP, spol. s r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
9. Máj 2023
Zmluva č. 83/2023 o podnájme nebytových priestorov
Zmluva č. 9/2023/ZKSen
50,00 € Mestské kultúrne stredisko Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01469
Zmluva č. 7/2023/ZKSen
3 400,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01465
Zmluva č. 8/2023/ZKSen
2 000,00 € Fond na podporu umenia Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1
4. Apríl 2023
Rámcová smlouva o spolupráci č. 551/2023
Zmluva č. 5/2023/ZKSen
0,00 € Palmknihy s.r.o. Záhorská knižnica Senica, Vajanského 28, 905 01 Senica 1