Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
73/24
550,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
6. Máj 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády
71/24
1 200,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
3. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
5/2024
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Kamil Filka
25. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
65/24
600,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
4/2024
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Richard Mráz
25. Apríl 2024
DODATOK č. 1 . KZMLUVE OSPOLUPRÁCI A ROZÚČTOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV
24/23/2
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Mesto Malacky
20. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
63/24
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Filip Prosňák
18. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 2024002
61/24
0,00 € AOUA PRO EUROPE, a.s. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
5. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
55/24
800,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - NOC
54/24
582,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Národné osvetové centrum
25. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže
47/24
600,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
25. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
48/24
600,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30 , 901 01 Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
21. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v úzeľnnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
36/24
500,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
21. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
37/24
685,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
13. Marec 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného alebo krajského kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
43/24
300,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
5. Marec 2024
Zmluva oposkytovaní služieb
42/24
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
20. Február 2024
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE
32/24
0,00 € Elis Textile Care SK s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
1. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
25/24
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Futbalový klub
1. Február 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl
24/24
130,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
26. Január 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže
19/24
400,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave