Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
143 /23
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Futbalový klub Žolík
22. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Malacky v školskom roku 2023/24
138/23
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Bratislavský šachový zväz
16. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády
136/23
310,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
16. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
134/23
480,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
16. November 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
133/23
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Slovenský Zväz Záhradkárov, základná org. Tri Duby
2. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
129/23
360,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
10/2023
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky ZU-Paličkovanie
22. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A ROZÚČTOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV
24/23
0,00 € Mesto Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
6. Október 2023
Dohoda o realizácii krúžkovej činnosti
114/23
0,00 € Materská škola, Jána Kollára 896 Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
6. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
7/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Levársko malacký klub abstinentov
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
4/2023
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Radoslav Pullmann
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
5/2023
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Michal Novota
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
6/2023
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Martin Kapryš
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
8/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Stanislav Osuský
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
9/2023
240,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Marek Burcl
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
1/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Stanislav Osuský
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
2/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Patrícia Májeková
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
3/2023
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Štefan Németh
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
95/23
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
6/23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky