Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20224971_Z
6 249,38 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
22. Máj 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Malacky v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022
2022/1428
300,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
17. Máj 2022
Darovacia zmulva Monika Kopecká
012022
60,00 € Monika Kopecká Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
17. Máj 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Malacky v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022
2022/1261
320,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
17. Máj 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Malacky v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022
2022/1316
270,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
12. Máj 2022
Darovacia zmulva
052022
5 000,00 € ARZEN SLOVAKIA s.r.o Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20223546_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
5. Máj 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese Malacky v roku 2022
2022/1291
250,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave