Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
9/2023
240,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Marek Burcl
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
1/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Stanislav Osuský
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
2/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Patrícia Májeková
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
3/2023
70,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Štefan Németh
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
95/23
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
6/23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Jún 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
84/23
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Slovenský zväz telesne postihnutých
2. Apríl 2023
Zmluva ospolupráci
62/23
450,00 € Národné osvetové centrum Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády
58/23
595,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
19. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl
55/23
380,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
19. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl
54/23
330,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
11. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
49/23
350,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30 , 901 01 Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
11. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
50/23
250,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
9. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
11/23
180,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. Február 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní Okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
44/23
260,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
13. Február 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
38/23
250,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
13. Február 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
39/23
420,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
13. Február 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
40/23
250,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
30. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
25/23
320,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave