Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
25/23
320,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
30. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
26/23
230,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
30. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ROZÚČTOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA KOMUNITNÉ CENTRUM
24/23
0,00 € Centrum voľného času Mesto Malacky
26. Január 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI
1/2023
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Folklórny súbor Macejko
23. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní Okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
16/23
130,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
12/23
180,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní Okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
15/23
400,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
27. December 2022
Dodatok č.9 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti
23/22
7 573,50 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
7. December 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže v okrese Malacky v roku 2022
127/22
410,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
1. December 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže Žiakov základných škôl v okrese Malacky v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2022
120/22
240,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. November 2022
Dohoda o spolupráci
03/2022
0,00 € Miriam Králová Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Október 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v okrese Malacky v roku 2022
2022/2887
310,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
27. Október 2022
Kúpna zmluva č. Z202212226 Z
Z202212226 Z
3 248,38 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Október 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI Č. 2/2022
2/2022
0,00 € Inštitút komunikačných stratégií /IKS/ Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03/2022
0,00 € Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
29. September 2022
Zmluva o dielo č.1 - stavebné práce
12/22
137 364,77 € FBT Slovakia s.r.o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
25. September 2022
LICENČNÁ ZMLUVA eSYST
042022
120,00 € eSYST, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
1. August 2022
prenájom dopravného ihriska + lektorka
Zmluva č. DV k - 13/2022
100,00 € ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2022 - PAPA GRILL, s.r.o.
03/2022
0,00 € PAPA GRILL, s.r.o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2022 - obedy pre deti prímestských táborov
2/2022
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky