Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
Z20223546_Z
0,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
3. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2022 - obedy pre deti prímestských táborov
2/2022
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2022 - PAPA GRILL, s.r.o.
03/2022
0,00 € PAPA GRILL, s.r.o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
11. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
03/2022
0,00 € Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Október 2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI Č. 2/2022
2/2022
0,00 € Inštitút komunikačných stratégií /IKS/ Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
23. November 2022
Dohoda o spolupráci
03/2022
0,00 € Miriam Králová Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
26. Január 2023
DOHODA O SPOLUPRÁCI
1/2023
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Folklórny súbor Macejko
30. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A ROZÚČTOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA KOMUNITNÉ CENTRUM
24/23
0,00 € Centrum voľného času Mesto Malacky
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
34/23
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Jún 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
84/23
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Slovenský zväz telesne postihnutých
30. Jún 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
6/23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
24. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
95/23
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
6. Október 2023
Dohoda o realizácii krúžkovej činnosti
114/23
0,00 € Materská škola, Jána Kollára 896 Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
22. Október 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A ROZÚČTOVANÍ PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV
24/23
0,00 € Mesto Malacky Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
23. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
10/2023
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky ZU-Paličkovanie
3. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
143 /23
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Futbalový klub Žolík
1. Február 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
25/24
0,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Futbalový klub
20. Február 2024
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE
32/24
0,00 € Elis Textile Care SK s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
1/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Stanislav Osuský
24. Júl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov CVČ
2/2023
35,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Patrícia Májeková