Centrálny register zmlúv

Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o dielo č.1 - stavebné práce
12/22
137 364,77 € FBT Slovakia s.r.o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. December 2022
Dodatok č.9 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti
23/22
7 573,50 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
Z20224971_Z
6 249,38 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
12. Máj 2022
Darovacia zmulva
052022
5 000,00 € ARZEN SLOVAKIA s.r.o Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Október 2022
Kúpna zmluva č. Z202212226 Z
Z202212226 Z
3 248,38 € Up Déjeuner, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
27. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády
58/23
595,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
16. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
134/23
480,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
2. Apríl 2023
Zmluva ospolupráci
62/23
450,00 € Národné osvetové centrum Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
13. Február 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
39/23
420,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
7. December 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže v okrese Malacky v roku 2022
127/22
410,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
23. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní Okresného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
15/23
400,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
26. Január 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže
19/24
400,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
19. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl
55/23
380,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
2. November 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády,
129/23
360,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
11. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
49/23
350,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30 , 901 01 Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
19. Marec 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl
54/23
330,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
17. Máj 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese Malacky v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu Bratislava v roku 2022
2022/1261
320,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
30. Január 2023
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023
25/23
320,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
26. Január 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže
20/24
320,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
27. Október 2022
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl v okrese Malacky v roku 2022
2022/2887
310,00 € Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave