Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri praktickej časti a praxi
OST012023
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21263157
0,00 € Orange Slovensko a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A 21263157
0,00 € Orange Slovensko a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Január 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023-2024
KZ2023-2024
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
SL132022
8 500,00 € Ing. Lenka Pénzešová Švecová - OHSAS „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 2
T012023
38 899,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 3
T022023
59 364,32 € INMEDIA spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 5
T032023
20 266,67 € INMEDIA spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 6
T042023
91 283,49 € INMEDIA spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 1
T052023
48 372,80 € Majster mäsiar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 7
T062023
38 457,60 € Majster mäsiar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2022
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 4
T072023
45 055,00 € PAM fruit s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. December 2022
Darovacia zmluva
DZ172022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. December 2022
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia
2003013110-A
6 600,00 € PolyStar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. December 2022
Kúpna zmluva
NVNWGM
9 840,70 € Mobelix Nitra „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
T152022
0,00 € RM Gastro - JAZ s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
T162022
0,00 € NR COM, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
22. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
T142022
5 040,00 € UNITRADE MARKET s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
12. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
T132022
8 446,80 € DOMOKLIM s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
7. December 2022
Kúpna zmluva
NVNW7M
1 008,82 € Mobelix Nitra „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra