Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadenia spoločného stravovania
KO012022
0,00 € Pavol M „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
27. Júl 2022
Darovacia zmluva
DZ122022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Júl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
T022022
0,00 € NITRAZDROJ a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
7. Júl 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
SL082022
8 500,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T102022
10 828,86 € QCS Pharma s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T092022
14 108,02 € Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ112022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
21. Jún 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode T162021
T162021
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
13. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ00338/2022
2 263,16 € HARTMANN-RICO spol.s.r.o „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
8. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ 102022
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Botanická záhrada „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_169
NM22_169
140,00 € Nadácia Pontis „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Máj 2022
Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
DZ092022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Máj 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 720 Občianskeho zákona č.116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
NZ022022
675,00 € ASO VENDING s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Darovacie zmluva
DZ082022
274,16 € Gabriela B. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluvy o službe SEPA inkaso
Z12014 č. SEPA 0020278464/6500
0,00 € 365.bank, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ072022
0,00 € Rozália K. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. Máj 2022
Zmluva o praktickej výučbe
OST012022
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby
SL072022
7 225,20 € Cairos s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Máj 2022
Darovacia Zmluva
D a G 022022
139,45 € Anna G. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Máj 2022
Darovacia zmluva
D a G 032022
1 000,00 € ZDROJ občianske združenie „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra