Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06ADOS00415
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Apríl 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000306239
Dodatok č.3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000306239
0,00 € Štátna pokladnica „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000315792/8180
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000315792
0,00 € Štátna pokladnica „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. Máj 2022
Zmluva o praktickej výučbe
OST012022
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ072022
0,00 € Rozália K. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluvy o službe SEPA inkaso
Z12014 č. SEPA 0020278464/6500
0,00 € 365.bank, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Máj 2022
Darovacia zmluva uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
DZ092022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
8. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ 102022
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Botanická záhrada „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
21. Jún 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode T162021
T162021
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
22. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ112022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Júl 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode
T022022
0,00 € NITRAZDROJ a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
27. Júl 2022
Darovacia zmluva
DZ122022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
10. August 2022
Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadenia spoločného stravovania
KO012022
0,00 € Pavol M „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme kopírovacieho zariadenia č.ZPZ210401
ZPZ210401-1
0,00 € H a S Nitra spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. August 2022
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
ZPZ220822
0,00 € H a S Nitra spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. August 2022
Darovacia zmluva
DZ132022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. September 2022
Dohoda o poskytovaní služby
SL092022
0,00 € Nitrazdroj a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. September 2022
Darovacia zmluva
DZ142022
0,00 € QCS Pharma , s. r. o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. Október 2022
Darovacia zmluva
DZ152022
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. November 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 06NDOS000118
06NDOS000118
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra