Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ152023
0,00 € DHL Logistics (Slovakia), spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Poistná zmluva - súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001996
838,78 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Zmluva o Dielo
ZoD022023
6 732,72 € MARFIL, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
21. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ142023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T122023
12 566,86 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
13. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ132023
0,00 € Mária R. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ02062023
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
0999000428
860,89 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel
3559009393
188,36 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - poistenie živelné a vodovodné, poistenie odcudzenia veci, lúpeže a vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov, prístrojov, zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu
1009901507
3 594,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. Jún 2023
Darovacia zmluva
DZ122023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
DZ112023
0,00 € TORBIA s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností
NM23_020
220,00 € Nadácia Pontis „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Máj 2023
Zmluva o praktickej výučbe
OST042023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Máj 2023
Nájomná zmluva
NZ022023
255,00 € ASO VENDING s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. Máj 2023
Darovacia zmluva
DZ102023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. Máj 2023
Darovacia zmluva
DZ092023
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
19. Máj 2023
Darovacia zmluva
DZ082023
0,00 € Stromčekovo SK s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
OST032023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
11. Máj 2023
Zmluva o Dielo
ZoD012023
9 624,15 € Cairos s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra