Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Darovacia zmluva
DZ012024
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Január 2024
Darovacia zmluva
DZ022024
667,50 € Rotary club Nitra „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Január 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 24K662004
24K662004
703,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
19. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 06NDOS000118
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 06NDOS000118
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3357/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5151154549
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
RZ012024
47 490,90 € PAM fruit s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
RZ022024
77 321,93 € INMEDIA spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ032024
49 263,30 € Majster mäsiar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ042024
35 814,70 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. (TOPEC a.s.) „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ052024
33 509,50 € PENAM SLOVAKIA, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ062024
40 984,92 € Food Factory Slovakia s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ072024
15 178,25 € Food Factory Slovakia s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ082024
31 828,00 € Majster mäsiar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. December 2023
Rámcová zmluva na dodanie potravín
RZ092024
39 843,28 € Food Factory Slovakia s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
28. December 2023
Darovacia zmluva
DZ262023
0,00 € Koľko Lásky o.z. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
21. December 2023
Darovacia zmluva
DZ252023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
14. December 2023
Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a o vedení Evidencie pre pôvodcov odpadov
20202098-A
0,00 € PolyStar s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. November 2023
Darovacia zmluva
DaG032023
300,00 € Andrej Hotový „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. November 2023
Darovacia zmluva
DZ242023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra