Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 720 Občianskeho zákona č.116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
NZ022022
675,00 € ASO VENDING s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Darovacie zmluva
DZ082022
274,16 € Gabriela B. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluvy o službe SEPA inkaso
Z12014 č. SEPA 0020278464/6500
0,00 € 365.bank, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Máj 2022
Darovacia zmluva
DZ072022
0,00 € Rozália K. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. Máj 2022
Zmluva o praktickej výučbe
OST012022
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby
SL072022
7 225,20 € Cairos s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Máj 2022
Darovacia Zmluva
D a G 022022
139,45 € Anna G. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Máj 2022
Darovacia zmluva
D a G 032022
1 000,00 € ZDROJ občianske združenie „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Apríl 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000306239
Dodatok č.3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000306239
0,00 € Štátna pokladnica „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000315792/8180
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000315792
0,00 € Štátna pokladnica „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
7. Apríl 2022
Rámcová dohoda na poskytnutie služby
SL062022
5 000,00 € TTS Martin , s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Apríl 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06ADOS00415
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Apríl 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T082022
25 045,49 € TORBIA , s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
1. Apríl 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T072022
48 458,76 € Majster mäsiar , s.r.o „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra