Centrálny register zmlúv

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000809217X
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Myslina
26. Apríl 2022
Detské ihrisko
ZJH 2/2022
19 936,80 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Myslina
6. Apríl 2022
Udelenie licencie
VP/22/56468/001
20,40 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Myslina