Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
458/2024/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
12/2024
9 840,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Myslina
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
003/2024
28 100,28 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
16. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
9/2024
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská distribučná, a.s.
30. Apríl 2024
Úrazové poistenie
8/2024
30,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Myslina
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Myslina
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
6/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Myslina
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
7/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
19. Marec 2024
Mandátna zmluva
3/2024
1 200,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Myslina
17. Január 2024
Dodatok č. 1
1/2024
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. December 2023
Darovacia zmluva
28/2023
500,00 € Obec Myslina Obec Nižná Sitnica
28. December 2023
Darovacia zmluva
29/2023
500,00 € Obec Myslina Obec Baškovce
19. December 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
27/2023
750,00 € Obec Myslina VARSPOL s.r.o.
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
26/2023
1 080,00 € Ing. Anna Mamajová A U D E P Obec Myslina
28. November 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/35/010/84
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. November 2023
Poistná zmluva
24/2023
24,85 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Myslina
6. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
23/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Myslina
29. September 2023
Poistná zmluva
22/2023
40,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Myslina
26. September 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-055/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
26. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/35/054/809
410,64 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné