Centrálny register zmlúv

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
10/2022
0,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním
11/2022
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Obec Myslina
5. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3
750,00 € Obec Myslina VARSPOL s.r.o.
5. December 2022
PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9160158254
531,48 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Myslina
2. December 2022
Dohoda
22/35/010/117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
16. November 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
8/2022
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Myslina
16. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina
11. November 2022
Kúpna zmluva
7/2022
103,74 € Obec Myslina Marta Žinčáková
29. September 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
6/2022
30,00 € POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p Obec Myslina
21. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
5/2022
1 080,00 € Ing. Anna Mamajová A U D E P Obec Myslina
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
363/2022/OPR
2 700,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
4/2022
74 640,00 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
27. Júl 2022
Dodatok č. 1
1-002/2022
74 640,00 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
25. Júl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
3/2022
14 982,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Myslina
30. Jún 2022
Darovacia zmluva
2/2022
2 500,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
20. Jún 2022
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 4/2007
11
100 230,65 € CEZO spol. s r.o. Obec Myslina
20. Jún 2022
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 2/2008
11 - 2/2008
23 236,31 € CEZO spol. s r.o. Obec Myslina
27. Máj 2022
Zmluva o výkone správy majetku obce
351/2/2022
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
322 0871
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
4. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
QUO-13404816-C3R5P8
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina