Centrálny register zmlúv

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 4/2007
11
100 230,65 € CEZO spol. s r.o. Obec Myslina
27. Júl 2022
Zmluva o dielo
4/2022
74 640,00 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
27. Júl 2022
Dodatok č. 1
1-002/2022
74 640,00 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
15. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
53 000,00 € COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Obec Myslina
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
003/2024
28 100,28 € BUILDRAM spol. s.r.o. Obec Myslina
20. Jún 2022
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 2/2008
11 - 2/2008
23 236,31 € CEZO spol. s r.o. Obec Myslina
26. Apríl 2022
Detské ihrisko
ZJH 2/2022
19 936,80 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Myslina
25. Júl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
3/2022
14 982,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Myslina
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
12/2024
9 840,00 € MK TRAKTOR s.r.o. Obec Myslina
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Myslina
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
322 0871
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0869
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
7/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
363/2022/OPR
2 700,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
30. Jún 2022
Darovacia zmluva
2/2022
2 500,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1355/2023/OPR
2 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
458/2024/OPR
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
19. Marec 2024
Mandátna zmluva
3/2024
1 200,00 € Ing. Iveta Sabaková Obec Myslina
22. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
23/35/054/177
1 198,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
21. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
5/2022
1 080,00 € Ing. Anna Mamajová A U D E P Obec Myslina