Centrálny register zmlúv

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č. SS/001/08/2020
19/2023
396,00 € bHcomp s. r. o. Obec Myslina
18. September 2023
Zmluva o výpožičke
369-051/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1355/2023/OPR
2 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Myslina
22. August 2023
Zmluva o výpožičke
KRHZ-PO-VO-369-051/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
18. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2023/272-BZ
408,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Myslina
29. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
15/2023
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Myslina
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/35/054/177 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
12/2023
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/35/054/240 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
13/2023
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Máj 2023
Dohoda č. 23/35/054/473 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
23/35/054/473
273,84 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
18. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu
11/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0869
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Myslina
25. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina
31. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
23/35/054/240
342,30 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
31. Marec 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
8/2023
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Myslina
14. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0272
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Myslina
13. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
5/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Myslina
2. Marec 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
4/2023
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Myslina
22. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
23/35/054/177
1 198,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
15. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
53 000,00 € COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Obec Myslina
30. Január 2023
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
1029/16/2022/zavodHn
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.