Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0291
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Drahovce
8. Marec 2023
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
10,00 € Pekáreň Drahovce Obec Drahovce
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Drahovce Patrik Kosa
16. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
829 306,84 € UNIKO s.r.o. Obec Drahovce
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
198-199/2023/4
295,00 € Obec Drahovce Mária Jakubkovičová
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2
20,00 € Obec Drahovce Mária Jakubičková
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
10. Február 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
0,00 € Slovenská správa ciest Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-19vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-19vs2
198,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/440/05/2009 Zmluva o aktualizácii programov
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/440/05/2009
282,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
6. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-11-25vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-11-25vs1
198,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Drahovce
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005
21/2023
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27. Január 2023
Poistná zmluva
2408809652
30,00 € Generali poisťovňa Obec Drahovce
25. Január 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 000,00 € Stanoprojekt, s.r.o. Obec Drahovce
2. Január 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
14 054,82 € Grant Consulting, s.r.o. Obec Drahovce
13. December 2022
Príloha č. 2 Zmluvy č. 120429/01 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 Zmluvy č. 120429/01 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
5 544,00 € Mgr. Július Meszároš, advokát Obec Drahovce
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 229_2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544_2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10905/2022-M_ODPD
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Drahovce
12. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
0,00 € CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
8. December 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
5,20 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce