Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
179 569,32 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
444-445/1
40,00 € Obec Drahovce Ing. Alena Matúchová
22. Január 2024
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby č.: 7919009663
7919009663
0,00 € Viessmann, s.r.o. Obec Drahovce
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20205855
RA-SNCA/20205822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Drahovce
17. Január 2024
113/1
113/1
20,00 € Obec Drahovce Karabová Anna
10. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € Obec Drahovce Branislav Jánoš
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/341
Z-O/2024/TZKO/341
39 210,00 € ELEKOS Obec Drahovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23378577
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Drahovce
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
6. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S Obec Drahovce
7. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby
Zmluva
4 320,00 € Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Drahovce
Zmluva
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
20. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
184-185-186/2
60,00 € Obec Drahovce Emília Danášová
7. December 2023
Zmluva
Zmluva
0,00 € Lindström, s.r.o. Obec Drahovce
27. November 2023
Z M L U V A č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
377 000,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
107-108/3
40,00 € Obec Drahovce Anna Bazalová
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
27-28/1
40,00 € Obec Drahovce Anna Dovčíková
20. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
150,00 € Obec Drahovce T-PRESS, spol. s r. o.
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce