Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
186/4
20,00 € Obec Drahovce Pavlusová Gabriela
5. September 2022
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového
0,00 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce
10. August 2022
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve
0,00 € SlužbyTop s.r.o. Obec Drahovce
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
47-48/1
0,00 € Obec Drahovce Martina Žáková
22. Júl 2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo "Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce - stavebné práce" zo dňa 28.03.2022
Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o dielo
0,00 € JOMA Slovakia s.r.o. Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
660,00 € Jozef Šoka a Ladislava Šoková Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Borovská Erika Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 560,00 € Róbert Černek a Alena Černeková Obec Drahovce
14. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Rudolf Urban a Anna Urbanová Obec Drahovce
14. Júl 2022
Zmluva na rok 2022
Zmluva na rok 2022
2 100,00 € Ing. Veronika Tibenská Obec Drahovce
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
141/4/2022
20,00 € Obec Drahovce Alena Lajchová
1. Júl 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
29. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
68 400,00 € PSVK, s.r.o. Obec Drahovce
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
184-185/4/2022
40,00 € Obec Drahovce Ľubica Varačková
15. Jún 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
1 020,00 € Rapavá Lidvina Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
6 060,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom zo dňa 8.6.2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
840,00 € Bednárová Jana Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o práve používania služby ELWIS
Zmluva o práve používania služby ELWIS
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
9. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Drahovce
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
183/4
20,00 € Obec Drahovce Angela Stodolková