Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva č. 122267883 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122267883 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
8. December 2022
Zmluva č. 122267885 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122267885 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
8. December 2022
Zmluva č. 122267887 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122267887 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. Obec Drahovce
1. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
500,00 € Patrik Kosa Obec Drahovce
14. November 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
1 620,00 € Kristek M. a Kristeková M. Obec Drahovce
24. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
231,00 € Anton Chudý Obec Drahovce
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
115-116/1
40,00 € Obec Drahovce Ján Bublavý
20. Október 2022
Dohoda č. 22/06/010/53
Dohoda č. 22/06/010/53
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Drahovce
19. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
493/1
20,00 € Obec Drahovce Anna Današová
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
491 622,05 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
12. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
187-188/4
40,00 € Obec Drahovce Bednárová Jarmila
5. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
640,00 € Bednár Milan a Stodolková Iveta Obec Drahovce
5. Október 2022
Kúpna zmluva s vecným bremenom
Kúpna zmluva s vecným bremenom
680,00 € Bednár Milan a Stodolková Iveta Obec Drahovce
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/115
Doplnená
12 642,80 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
29. September 2022
Zmluva o dielo Spracovanie projektovej dokumentácie "Zberný dvor v obci Drahovce"
Zmluva o dielo
5 940,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
21-22/3
40,00 € Obec Drahovce Miroslav Brezovský
23. September 2022
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
0,00 € Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Drahovce Obec Drahovce
19. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 000,00 € Vladimir Vlasak-UNITOP Obec Drahovce
14. September 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
3100832022-R
0,00 € Pow-en a.s. Obec Drahovce