Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2022
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
Zmluva o zbere, preprave a likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov
0,00 € REBECCITA, s.r.o. Obec Drahovce
26. Máj 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 900,00 € Martin Majtán Obec Drahovce
25. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
0,00 € T-MAPY s. r. o. Obec Drahovce
25. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Drahovce
23. Máj 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
Dodatok č. 9 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.04.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
6 960,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
18. Máj 2022
Zmluva o výkone technického dozoru č. 2022/009
2022/009
10 560,00 € AQUAMAAT spol. s r. o. Obec Drahovce
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 16.05.2022
9 110,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
4. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 300032022
300032022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Drahovce
4. Máj 2022
Zmluva č. 522 026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
522 026
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Drahovce
18. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
7 113,60 € TORVEL s. r. o. Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
8 679 334,24 € Skupina dodávateľov "Združenie Drahovce", hlavný člen: CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
19 681,61 € MIDO music productions Obec Drahovce
29. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-AC121/122-2015-1/46
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-AC121/122-2015-1/46
8 927 993,52 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia