Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083055
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083064
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083075
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
16. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
416-417/2023/1
40,00 € Obec Drahovce Karaba Róbert
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
261-262/2
20,00 € Obec Drahovce Mária Križanová
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
263/2
10,00 € Obec Drahovce Michaela Križanová
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
169,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Drahovce
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
179 569,32 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
444-445/1
40,00 € Obec Drahovce Ing. Alena Matúchová
22. Január 2024
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby č.: 7919009663
7919009663
0,00 € Viessmann, s.r.o. Obec Drahovce
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20205855
RA-SNCA/20205822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Drahovce
17. Január 2024
113/1
113/1
20,00 € Obec Drahovce Karabová Anna
10. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € Obec Drahovce Branislav Jánoš
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/341
Z-O/2024/TZKO/341
39 210,00 € ELEKOS Obec Drahovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23378577
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Drahovce
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce