Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
NHM 17432/23
NHM/0100/2023
17,00 € Deutsch Zoltán Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. Február 2023
NHM 17486/23
NHM/0266/2023
34,00 € Juhászová Aneta, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. September 2023
Nájomná zmluva č. OKU/0999/2023
OKU/0999/2023
105,00 € Rodičovské združenie ZŠ Mostná Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
OKU/1014/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. September 2023
Z M L U V A č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_277 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
OSSK/0951/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. September 2023
Z M L U V A č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_519 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
OSSK/0960/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
21. September 2023
Dodatok č. 1 (OKU/1119/2023) k Rámcovej dohode č. OKU/0519/2023
OKU/1119/2023
25 100,00 € Music DRIVE s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu č.E4133 08U02 (OÚ/1446/2022)
OÚ/1061/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu a o splátkach č. OPO/1098/2023
OPO/1098/2023
300,00 € Makáková Alžbeta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. September 2023
Kúpna zmluva č. Z20239986_Z
OKU/1118/2023
1 449,50 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie: OÚ/1102./2023
OÚ/1102/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. KZ/N/0875/2023
KZ/N/0875/2023
360,00 € Živáň Vladimír, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o výpožičke č. OSSK/0756/2023
OSSK/0756/2023
0,00 € Kocera Lukáš Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
OKU/1062/2023
580,00 € Bartušeková Denisa Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. September 2023
NHM č.17913/23
NHM/1099/2023
12,00 € Gálová Beáta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. September 2023
NHM č.17914/23
NHM/1100/2023
27,00 € Horváthová Jolana, Mgr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. September 2023
NHM č.17915/23
NHM/1101/2023
27,00 € Oršulíková Timea Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. September 2023
NHM č.17916/23
NHM/1103/2023
27,00 € Kučerová Judita Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. September 2023
NHM č.17917/23
NHM/1105/2023
34,00 € Hlinová Adriana Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
14. September 2023
NHM č.17881/23
NHM/1064/2023
34,00 € Keresztesová Viera Mesto-Mestský úrad Nové Zámky