Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
NHM č.18433/24
NHM/0556/2024
17,00 € Forgáč Rudolf Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0478/2024
70 668,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Mestský hádzanársky klub Štart Nové Zámky
3. Jún 2024
Nájomná zmluva č. OOKU/0553/2024
OOKU/0553/2024
120,00 € Provending s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0432/2024
500,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Občianske združenie Pétera Pázmánya
3. Jún 2024
NHM č.18437/24
NHM/0560/2024
27,00 € Fazekašová Pavlina Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0481/2024
93 336,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky HC Nové Zámky s.r.o.
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0469/2024
7 800,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Umelecké aktivity o.z.
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0446/2024
670,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky SENKO-seniorský kolektív
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0445/2024
2 300,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Zväz.post.civil.chor.ZO
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0440/2024
950,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Slovenský červený kríž
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0438/2024
1 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Zámky
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0437/2024
5 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Jednota dôchodc.MO
3. Jún 2024
NHM č.18438/24
NHM/0561/2024
37,00 € Schneiderová Žofia Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
3. Jún 2024
NHM č.18439/24
NHM/0562/2024
27,00 € Csutkayová Iveta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0430/2024
450,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky MY UNIVERSE o.z.
30. Máj 2024
Zmluva č. OSSK/0355/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0355/2024
698,40 € Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0435/2024
8 785,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nové Zámky
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0426/2024
480,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Remeselník
30. Máj 2024
Nájomná zmluva č. OOKU/0509/2024
OOKU/0509/2024
1 650,00 € KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Máj 2024
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20242982_Z
OOKU/0406/2024
0,00 € CeHaTex, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky