Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
DODATOK Č. 2 (OK/0594/2024) K ZMLUVE O DIELO č. OK/1206/2023
OK/0594/2024
0,00 € PROFIS NZ s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0457/2024
26 750,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky ZO CSEMADOK NOVÉ ZÁMKY CSEMADOK ALAPSZERVEZET ÉRSEKÚJVÁR
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0458/2024
6 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
12. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZVB/0386/2024
2 988,70 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0455/2024
4 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Matičiarik-folklórny súbor
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0465/2024
999,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch – Thain János Múzeum Érsekújvár
11. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
OOKU/0512/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0471/2024
1 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Fotoklub HEXAGON
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0468/2024
3 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Novozámocký občiansky klub
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0463/2024
3 200,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky GALÉRIA UMENIA
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0462/2024
2 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0459/2024
3 200,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky ENTHEA - Vokálny zbor o.z.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0454/2024
44 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky MATICA SLOVENSKÁ, Miestny odbor v Nových Zámkoch
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0433/2024
720,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Živá škola n.o.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0429/2024
575,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0444/2024
4 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Klub IRIS, kolektívny člen Ligy proti rakovine
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0460/2024
1 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0467/2024
2 600,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Bašta kultúry oz
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0472/2024
401,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Mladá éra autorov nového tisícročia
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0474/2024
400,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Knižnica pre všetkých