Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Dodávka zemného plynu – od 01.04.2022 do 31.12.2022
OO/0283/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. Apríl 2022
vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácii, distribúcie a premietaní filmových kópií
OKU/0352/2022
0,00 € Direct AdWise s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. Apríl 2022
Združená dodávka elektriny - od 15.03.2022 – 30.06.2022
OO/0284/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. Apríl 2022
Dohoda u ukončení zmluvy
OI/0373/2022
0,00 € Občianske združenie WellGiving Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. Apríl 2022
zmena označenia stavby
DOD/0355/2022
0,00 € Döme Gabriel-DNOVAL Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Apríl 2022
zmena spôsobu úhrady nájomného
DOD/0381/2022
0,00 € Danáč Róbert Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Apríl 2022
finančný dar – výťažok z dobrovoľnej zbierky Na pomoc matkám s deťmi z Ukrajiny
OKU/0393/2022
0,00 € OZ Generation of love Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Apríl 2022
zabezpečenie ochrany majetku
MSP/0371/2022
0,00 € MISTA gyn and prenatal care s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Apríl 2022
ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
OPO/0374/2022
0,00 € Jendrušák Patrik Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. Apríl 2022
zmena spôsobu úhrady nájomného
DOD/0278/2022
0,00 € HERMES, spol. s r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Apríl 2022
poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
OSSK/0353/2022
0,00 € OAZIS - Zariadenie soclálnych služieb Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Apríl 2022
odber elektrickej energie na kamerový monitorovací systém/KBS/ objekt – bytový dom na ul. Cisárska bašta 14-16-18
MSP/0431/2022
0,00 € Novozámocké bytové družstvo Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Apríl 2022
odber elektrickej energie na kamerový monitorovací systém/KBS/ objekt – bytový dom na ul. Nábrežná č. 97
MSP/0432/2022
0,00 € Novozámocké bytové družstvo Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Apríl 2022
Predmetom dohody je zmena rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti
DOD/0433/2022
0,00 € Felix František Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Apríl 2022
Zvýšenie nominálnej hodnoty stravnej poukážky na 4,50 € v zmysle Opatrenia MPSVaR SR č. 116/2022 Z. z., ktorým sa mení výška stravného od 01. 05. 2022 podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
OO/0420/2022
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. Máj 2022
Zmluva č. 7/1000180926 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
OK/0481/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13. Máj 2022
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
ODB/0563/2022
0,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
16. Máj 2022
ZÁMENNÁ ZMLUVA Č. ZZ/N/0531/2022
ZZ/N/0531/2022
0,00 € Valachová Elena Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. Máj 2022
darovacia zmluva
DZ/1719/2021
0,00 € Varga Marian, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. Máj 2022
DAROVACIA ZMLUVA Č. DZ/0786/2021
DZ/0786/2021
0,00 € Varga Marian, Ing. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky