Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 1120/CC/23
OF/1448/2023
3 500 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
2. November 2022
Dodatok č. 733/CC/22-D1 k Zmluva o úvere č. 733/CC/22
OF/1189/2022
3 408 375,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
26. August 2022
Zmluva o úvere č. 733/CC/22
OF/0943/2022
2 847 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. September 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „CULTPLAY“ (i.č. OÚ/0508/2018)
OÚ/1143/2023
2 524 810,63 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
7. Október 2022
Dodatok č. 1 (OK/1000/2022) k ZMLUVE O DIELO č. OK/0340/2022
OK/1000/2022
1 351 878,74 € Metrostav DS a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
19. Marec 2024
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku mesta – Novovital, príspevková organizácia mesta Nové Zámky: OÚ/........./2024
OÚ/0212/2024
1 080 200,58 € NOVOVITAL Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. Október 2022
Zmluva na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Nové Zámky
OK/1047/2022
1 075 691,23 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
8. Jún 2023
Dodatok č.1 OU/0739./2023 k ZoD č.OÚ/1023/2022
OÚ/0739/2023
1 075 280,58 € SPORT Construction a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
27. September 2022
Zmluva o dielo
OÚ/1023/2022
935 108,00 € SPORT Construction a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Jún 2023
Zmluva o dielo č. OÚ/0755/2023
OÚ/0755/2023
897 646,24 € Novosedlík, spol. s r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
1. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP: IROP-Z302091CXN7-91-108
OÚ/0701/2023
616 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
31. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 2022/05/46
OK/0595/2022
597 606,02 € GEMMA stavebná firma a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. Máj 2023
Zmluva o dielo č. OÚ/1169/2022
OÚ/1169/2022
554 966,88 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
21. Marec 2024
Zmluva o úvere č. 66/CC/24
OF/0265/2024
500 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: OÚ/......./2024
OÚ/0001/2024
483 500,00 € Ministerstvo dopravy SR Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
18. December 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku mesta
OÚ/1600/2023
441 304,65 € Materská škola – Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
22. December 2023
Dodatok č. 15 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Nové Zámky na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2026 uzatvorená podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z.
OK/1652/2023
432 508,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
30. Máj 2023
Dodatok č.2 (OÚ/0227/2023) k Zmluve o č.OÚ/1529/2022 zo dňa 15.12.2022
OÚ/0227/2023
430 924,65 € DARTON s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
20. December 2022
Zmluva o dielo
OÚ/1529/2022
416 109,40 € DARTON s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
29. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu č.E4133 08U02 (OÚ/1446/2022): OÚ/........../2023
OÚ/0758/2023
413 472,66 € Environmentálny fond Mesto-Mestský úrad Nové Zámky