Centrálny register zmlúv

Mesto Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
NHM č.18464/24
NHM/0591/2024
27,00 € Bónová Katarína Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0470/2024
3 200,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky BONUM ET GAUDIUM občianske združenie
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0423/2024
2 800,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Katolícka spojená škola
5. Jún 2024
NHM č.18462/24
NHM/0587/2024
27,00 € Fülöp Roman Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
NHM č,18461/24
NHM/0586/2024
17,00 € Hanková Cecília Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
NHM č.18460/24
NHM/0585/2024
27,00 € Palacka Gabriel Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
NHM č.18459/24
NHM/0584/2024
27,00 € Csutkayová Anna Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
NHM č.18458/24
NHM/0583/2024
27,00 € Molnárová Georgína Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0484/2024
1 500,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Šachový klub BAŠTA Nové Zámky
5. Jún 2024
NHM č.18465/24
NHM/0592/2024
27,00 € Kukuková Mária Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0441/2024
850,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
5. Jún 2024
NHM č.18466/24
NHM/0593/2024
17,00 € Pócs Tibor Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0431/2024
575,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Slovenský skauting, 50. Zbor A. Dubčeka Nové Zámky
4. Jún 2024
NHM č.18440/24
NHM/0564/2024
27,00 € Výberčiová Karin Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
4. Jún 2024
NHM č.18441/24
NHM/0565/2024
17,00 € Karelová Agneša Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0439/2024
800,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Svojpomocný klub stomikov NZ
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0461/2024
300,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Čestný rád na Slovensku
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2024
OF/0476/2024
17 336,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Atletický club Nové Zámky
4. Jún 2024
NHM č.18442/24
NHM/0566/2024
27,00 € Haulíková Viera, MUDr. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
4. Jún 2024
NHM č.18448/24
NHM/0574/2024
27,00 € Kovácsová Gabriella Mesto-Mestský úrad Nové Zámky