Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/08/2023
0,00 € Mgr. Dana Kudláčiková, rod. Brázdiková Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/12/2023
0,00 € Ing. Tatiana Siváková, rod. Kuncová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/07/2023
0,00 € Eva Oscitá, rod. Palakyová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/06/2023
0,00 € Gregor Búš Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/05/2023
0,00 € Ľubomír Gerši Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/09/2023
0,00 € Kristián Balko a Bc. Alexandra Balková, rod. Czaniková Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/16/2023
0,00 € Jozef Kostoláni a Mária Kostolániová, rod. Elgyüttová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/03/2023
0,00 € Jozef Bencz Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/11/2023
0,00 € Mgr. Georgína Szombathová Obec Žirany
27. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
RD-02/2022/PL
0,00 € SPP a.s. Obec Žirany
5. Február 2023
Zmluva o dodávke tovarov z predajní
97c51c16-224b-497b-bf72-eaff6268d126
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Žirany
28. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
1/2023
0,00 € DANA K s.r.o., Lovce 210, 951 92 Lovce Obec Žirany
28. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru
2/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Žirany
28. Január 2023
OBCHODNÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru
7216
0,00 € REFKA, s.r.o., BITÚNOK MOJMÍROVCE Obec Žirany
23. Január 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
Dohoda č.1/2023
4 100,00 € Ženský spevácky zbor HARMÓNIA Obec Žirany
11. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve
3/2019/NR
313,74 € ARRIVA NITRA a.s. Obec Žirany
18. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1182/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Žirany
29. December 2022
Licenčná zmluva
3W Slovakia, s.r.o. - Licenčná zmluva
99,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Žirany
18. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0731
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Žirany
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku soc. služby v zariadení pre seniorov
Tolerancia I. zmluva
600,00 € TOLERANCIA22 n.o. - Zariadenie soc. služieb - zariadenie pre seniorov Obec Žirany