Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DCX2-91-108
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žirany
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070ADD8
24 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra / Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditeľ Obec Žirany
27. Máj 2022
Kúpna zmluva na ojazdené osobné vozidlo
1/2022
6 300,00 € Peter Rácz Obec Žirany
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
0002
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žirany
23. Január 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie
Dohoda č.1/2023
4 100,00 € Ženský spevácky zbor HARMÓNIA Obec Žirany
5. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
0017
4 000,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Žirany Obec Žirany
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
0022
3 810,00 € FUN AGENCY s.r.o. Obec Žirany
5. Júl 2023
Műsorszerződés
0dd99b38-829a-49be-9faa-99d0094875bf
3 700,00 € 3+2 együttes Obec Žirany
22. August 2022
Zmluva o dielo
Zmeny a doplnky č. 3/2022
3 500,00 € Ing. Arch. Janka Privalincová Obec Žirany
15. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla
2023/148/ZBZ058
2 800,00 € Tanečné divadlo-Ifjú Szivek Obec Žirany
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci
0018
2 770,00 € Občianske združenie MÚZA TEATRO Obec Žirany
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2 400,00 € N.M.-Audit, s r. o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 209 Obec Žirany
5. Júl 2023
Zmluva o vytvorení webových stránok
SOD-10-04-2023-SK
2 170,00 € GALILEO CORPORATION s.r.o. Obec Žirany
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-331-01644
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Žirany
16. Január 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
0011
1 500,00 € Stolno-tenisový klub Vawex OcÚ Žirany Obec Žirany
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
0012
1 500,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Žirany
26. Júl 2022
ZMLUVA č. 364/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
364/2022/OCR
1 200,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Žirany
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku soc. služby v zariadení pre seniorov
Tolerancia II. zmluva
1 200,00 € TOLERANCIA22 n.o. - Zariadenie soc. služieb - zariadenie pre seniorov Obec Žirany
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov
0007
1 200,00 € TOLERANCIA22 n.o., 659, 92542 Trstice Obec Žirany
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
0020
1 200,00 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Obec Žirany