Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mOBEC“
2/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Žirany
27. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
neuvedene
0,00 € JUDr. Peter Havlík advokátska kancelária s.r.o. Obec Žirany
27. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
RD-02/2022/PL
0,00 € SPP a.s. Obec Žirany
3. Jún 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0672/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Žirany
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 50190004 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
50190004
0,00 € Waste transport, a.s. Obec Žirany
18. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 29.01.2021
4214deb0-2313-4929-b799-47953ef4254d
0,00 € HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o. Obec Žirany
4. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva - Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky
0,00 € Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Žirany
18. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0731
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Žirany
18. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1182/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Žirany
28. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
1/2023
0,00 € DANA K s.r.o., Lovce 210, 951 92 Lovce Obec Žirany
28. Január 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru
2/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Obec Žirany
28. Január 2023
OBCHODNÁ ZMLUVA - Zmluva o dodávke tovaru
7216
0,00 € REFKA, s.r.o., BITÚNOK MOJMÍROVCE Obec Žirany
5. Február 2023
Zmluva o dodávke tovarov z predajní
97c51c16-224b-497b-bf72-eaff6268d126
0,00 € COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo Obec Žirany
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
98949537-a335-4d64-8f2f-99766d5def10
0,00 € SIRA, Pozemkové spoločenstvo Obec Žirany
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ba2fd9a1-a1e2-4517-a04a-7afa7ff6f7c8
0,00 € Gašpar Gál, rod. Gál Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/014/2023
0,00 € Mária Martišková, rod. Kozlová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/04/2023
0,00 € Ing. Peter Jančo a Lenka Jančová rod. Košičiarová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/01/2023
0,00 € Tibor Piroš Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/10/2023
0,00 € Andrea Žitná, rod. Žitná Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/13/2023
0,00 € Dušan Horník Obec Žirany