Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Júl 2023
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-10-04-2023-SK
0,00 € GALILEO CORPORATION s.r.o. Obec Žirany
5. Júl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS- 10-04-2023-SK
0,00 € GALILEO CORPORATION s.r.o. Obec Žirany
5. Júl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie
eef8a1fa-4ca7-46b3-a1f2-3a3ba1556a24
0,00 € RVS GROUP SLOVENSKO a.s. Obec Žirany
5. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
c15fcd9e-4557-48e8-ac6e-aa34a2957aa0
0,00 € Fresco plus, s.r.o. Obec Žirany
5. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
728c28cd-2344-4361-ac66-ef9d782cbf71
0,00 € Fresco plus, s.r.o. Obec Žirany
12. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112793
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Žirany
6. Máj 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
11 VO/04/2023/EL-KSVO
600,00 € Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Obec Žirany
6. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
aa960ebb-1714-47a8-8f2d-82f88d879979
0,00 € Hrušovský Legal s.r.o. Obec Žirany
6. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
95b3784c-9cb8-46cb-a863-9dcfb4ce1e07
0,00 € SOZA Obec Žirany
6. Máj 2023
Kúpna zmluva
4356700a-a6d8-469b-8e09-1f5e034aa5b3
406,00 € Ing. Alexandra Vanyová, rod. Bezányiová Obec Žirany
23. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pôžičky na podporu projektu
2e74081a-4c43-449f-b8d8-c61dfab67fae
1 000,00 € Občianske združenie Žibrica Obec Žirany
19. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
b7ad4b96-ff23-42b5-baf1-40a56225d8a7
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Žirany
6. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/15/2023
0,00 € Angelika Szalontaiová, rod. Číková Obec Žirany
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
98949537-a335-4d64-8f2f-99766d5def10
0,00 € SIRA, Pozemkové spoločenstvo Obec Žirany
4. Marec 2023
Darovacia zmluva
ba2fd9a1-a1e2-4517-a04a-7afa7ff6f7c8
0,00 € Gašpar Gál, rod. Gál Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/014/2023
0,00 € Mária Martišková, rod. Kozlová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/04/2023
0,00 € Ing. Peter Jančo a Lenka Jančová rod. Košičiarová Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/01/2023
0,00 € Tibor Piroš Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/10/2023
0,00 € Andrea Žitná, rod. Žitná Obec Žirany
4. Marec 2023
Nájomná zmluva
NB/13/2023
0,00 € Dušan Horník Obec Žirany