Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
3/6/2024
10,00 € Obec Žirany Beáta Balková
3. Apríl 2024
Príkazná zmluva
54/VO/01/2024/PL-KS
600,00 € Komunál-Servis, s.r.o. Obec Žirany
28. Marec 2024
Mandátna zmluva
2/2024
950,00 € Lucia Ďuračková Ing. Obec Žirany
22. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
1/0010
0,00 € Viktor Piroš a Mária Pirošová Obec Žirany
22. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
1/0013
0,00 € Júlia Benczová a Helena Švecová Obec Žirany
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
15/2024
176,41 € Ervin Vaňo Obec Žirany
20. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
1
0,00 € Vavrinec Czakó a Gabriela Czakóová Obec Žirany
26. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
0021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obec Žirany
15. Február 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
231962-2218400006-ZoVP-VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Žirany
15. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
0020
1 200,00 € NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o. Obec Žirany
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring PREMIUM
SK-28/12/2023/01
6,00 € Obec Žirany TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, 01841 Dubnica nad Váhom
5. Február 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
0017
4 000,00 € Občianske združenie HARMÓNIA Žirany Obec Žirany
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci
0018
2 770,00 € Občianske združenie MÚZA TEATRO Obec Žirany
5. Február 2024
Zmluva o účinkovaní
0019
600,00 € Sissi- Sláger TV- Silvia Oravec Obec Žirany
19. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
0014
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11 11, 960 01 Zvolen Obec Žirany
19. Január 2024
Kúpna zmluva
0015
0,00 € DANA K s.r.o., 210, 951 92 Lovce Obec Žirany
19. Január 2024
Obchodná zmluva
0016
0,00 € REFKA, s.r.o., Bitúnok Mojmírovce Obec Žirany
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
0012
1 500,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Žirany
18. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
0013
0,00 € Júlia Benczová a Helena Švecová Obec Žirany
16. Január 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
0011
1 500,00 € Stolno-tenisový klub Vawex OcÚ Žirany Obec Žirany