Centrálny register zmlúv

Obec Žirany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla
2023/148/ZBZ058
2 800,00 € Tanečné divadlo-Ifjú Szivek Obec Žirany
11. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
0009
0,00 € Vavrinec Czakó a Gabriela Czakóová Obec Žirany
11. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
0010
0,00 € Viktor Piroš a Mária Pirošová Obec Žirany
8. Január 2024
Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby
0008
150,00 € RVS GROUP SLOVENSKO a.s., Novozámocká 222C, 94905 Nitra Obec Žirany
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2 400,00 € N.M.-Audit, s r. o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 209 Obec Žirany
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov
0007
1 200,00 € TOLERANCIA22 n.o., 659, 92542 Trstice Obec Žirany
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-331-01644
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Žirany
18. December 2023
Nájomná zmluva
15/2023
176,41 € Anikó Vaňová Obec Žirany
15. December 2023
Nájomná zmluva
01/2024
176,80 € Tibor Piroš Obec Žirany
15. December 2023
Nájomná zmluva
03/2024
176,84 € Jozef Bencz Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
02/2024
134,94 € Viera Duchoňová Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
04/2024
176,41 € Helena Bocskaiová Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
05/2024
176,41 € Ľubomír Gerši Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
06/2024
176,84 € Gregor Búš Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
07/2024
176,41 € Eva Oscitá Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
11/2024
175,89 € Mgr. Georgína Szombathová Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
10/2024
177,02 € Andrea Žitná Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
09/2024
176,75 € Kristián Balko a Bc. Alexandra Balková Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
08/2024
176,41 € Mgr. Dana Kudláčiková Obec Žirany
14. December 2023
Nájomná zmluva
16/2024
176,84 € Jozef Kostoláni a Mária Kostolániová Obec Žirany