Centrálny register zmlúv

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 24150201
2024/18
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
10. Jún 2024
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov
2024/17
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024/16
0,00 € KG Veľká Mača s. r. o. Obec Abrahám
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0023 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/15
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Abrahám
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti
2024/14
0,00 € MUDr. Michal Hudák, MPH Obec Abrahám
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácia softvéru a jeho podpore)
2024/13
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Abrahám
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2024/12
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - aplikácia
2024/10
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
24. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2024/11
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/425
9/2024
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Abrahám
16. Apríl 2024
Strana 1 z 7 Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/ 2024
8/2024
1 500,00 € Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING Obec Abrahám
20. Marec 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
6/2024
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o., Ivanka pri Dunaji Obec Abrahám
20. Marec 2024
Zmluva o zbere elektroodpadu
7/2024
0,00 € ROVAMI zber s.r.o., Sládkovičovo Obec Abrahám
18. Marec 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
4/2024
800,00 € Alphabet service s.r.o., Košice Obec Abrahám
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2024
0,00 € Alphabet service s.r.o., Košice Obec Abrahám
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
3/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Abrahám
29. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám
2/2024
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Abrahám
15. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Abrahám
21. December 2023
Dodatok č.1 k PZ číslo: 4419014996
25/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Abrahám
21. December 2023
Dodatok č.2 k PZ číslo: 4419014996
26/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Abrahám