Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dodatok číslo 2 k Kúpnej zmluve zo dňa 25. 6. 2024
2024/23
0,00 € Obec Abrahám Jambrichová Zdena a Jambrich Dušan
12. Júl 2024
Dodatok k Kúpnej zmluve zo dňa 25. 6. 2024
2024/22
0,00 € Obec Abrahám Jambrichová Zdena a Jambrich Dušan
12. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností
2020/21
0,00 € Bo.Ne.S. s. r. o. Obec Abrahám
28. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024/20
0,00 € Obec Abrahám Jambrichová Zdena a Jambrich Dušan
25. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
2024/19
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Obec Abrahám
10. Jún 2024
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 24150201
2024/18
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
10. Jún 2024
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov
2024/17
0,00 € FidelityTrade, s. r. o. Obec Abrahám
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
2024/16
0,00 € KG Veľká Mača s. r. o. Obec Abrahám
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0023 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/15
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Abrahám
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti
2024/14
0,00 € MUDr. Michal Hudák, MPH Obec Abrahám
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácia softvéru a jeho podpore)
2024/13
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Abrahám
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2024/12
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - aplikácia
2024/10
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
24. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2024/11
0,00 € Obec Abrahám Obec Abrahám
18. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/425
9/2024
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Abrahám
16. Apríl 2024
Strana 1 z 7 Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/ 2024
8/2024
1 500,00 € Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING Obec Abrahám
20. Marec 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
6/2024
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o., Ivanka pri Dunaji Obec Abrahám
20. Marec 2024
Zmluva o zbere elektroodpadu
7/2024
0,00 € ROVAMI zber s.r.o., Sládkovičovo Obec Abrahám
18. Marec 2024
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
4/2024
800,00 € Alphabet service s.r.o., Košice Obec Abrahám
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2024
0,00 € Alphabet service s.r.o., Košice Obec Abrahám