Centrálny register zmlúv

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
3/2024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Abrahám
29. Február 2024
Dodatok č.8 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám
2/2024
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Abrahám
15. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Abrahám
21. December 2023
Dodatok č.1 k PZ číslo: 4419014996
25/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Abrahám
21. December 2023
Dodatok č.2 k PZ číslo: 4419014996
26/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Abrahám
12. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
24/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Abrahám
3. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
23/2023
0,00 € Ing. Jakub Gerthofer – REPARAF Obec Abrahám
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 10/ 2023
22/2023
0,00 € Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING Obec Abrahám
8. September 2023
Darovacia zmluva
21/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Abrahám
31. August 2023
Príloha č. k zmluve č.ZBA12142015068
ZBA12142015068
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
18/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o dielo
19/2023
1 800,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Abrahám
14. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
17/2023
70 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Abrahám
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
16/2023
0,00 € RENSTAV, spol s.r.o. Obec Abrahám
14. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
14/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Abrahám
14. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
15/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Abrahám
10. Júl 2023
Mandátna zmluva
9/2023
1 500,00 € Ing. Miroslav Polonec Obec Abrahám
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
12/2022
5 500,00 € Sibron s.r.o. Obec Abrahám
10. Júl 2023
Zmluva o dielo
10/2023
0,00 € Ing. Arch. Eva Krupová Obec Abrahám