Centrálny register zmlúv

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Licenčná zmluva
6/2023
1 593,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Abrahám
30. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
7/2023
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Abrahám
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva
5/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Abrahám
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
4/2023
0,00 € ROVAMI zber, s.r.o. Obec Abrahám
27. Február 2023
Zmluva č.ZO/2023TTZ11676-1
3/2023
60,00 € Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Obec Abrahám
15. Február 2023
Kúpna zmluva
2/2023
41 422,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
12. Január 2023
DODATOK č.7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám, zo dňa 21.10.2010
1/2023
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo Obec Abrahám
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
11/2022
0,00 € Sibron, s.r.o. Obec Abrahám
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
10/2022
0,00 € INKAP INVEST s.r.o. Obec Abrahám
21. November 2022
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
9/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Abrahám
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
8/2022
297 899,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Abrahám
3. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7/2022
2 400,00 € N.M.-Audit, spol. s r.o., Obec Abrahám
16. August 2022
Kúpno predajná zmluva
6/2022
3 250,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
19. Júl 2022
Mandátna zmluva č.1/2022
5/2022
11 976,00 € AXA Projekt s.r.o. Obec Abrahám
7. Júl 2022
Zmluva o dielo
4/2022
Doplnená
921 691,87 € AVA-stav, s.r.o. Obec Abrahám
27. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnenívybraných zložiek komunálnych odpadov
bio2022/nr1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Abrahám
22. Jún 2022
Dodatok č.1 ku zámennej zmluve uzatvorenej dňa 26.4.2022
dodatok 1 - 2/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
15. Jún 2022
Dodatok č.1 ku kúpno predajnej zmluve zo dňa 19.4.2022
4/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
1. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
06/003/14
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Abrahám
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
bio2022/nr1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Abrahám